HU | EN

environment-economics-society BME Department of Environmental Economics

Important information

Contact

Secretariat:
Building Q, wing A, room 232
Telephone: (+36-1) 463 1941
Telefax: (+36-1) 463 1149

 

Postal address:
BME Department of Environmental Economics
Budapest
Magyar tudósok körútja 2
H-1117
Hungary

 

e-mail: kornygzd@eik.bme.hu

Events

ENEREGIO

2007-2008 között az NKTH Jedlik Ányos program keretében került sor az ENEREGIO projekt megvalósítására.

Az ENEREGIO egy olyan kutatási projekt, amelynek alapvető célja a magyarországi kistérségek energetikai helyzetének és kilátásainak feltárása, továbbá a kistérségek összehasonlító elemzése a fenntartható energiagazdálkodás különféle megvalósítási lehetőségeinek szempontjából, ezzel hozzájárulva a helyi energiatakarékossági, energiahatékonyság-javítási, illetve megújuló energia hasznosítási lehetőségek térben differenciált stratégiába szervezéséhez.

 

A kutatás specifikus céljai:

  • módszertan kifejlesztése a kistérségű szintű energiaigények meghatározására és jövőbeni alakulásuk előrebecslésére (szcenáriók a 2015-ig terjedő időszakra);
  • az energiahatékonyság-javítási lehetőségek földrajzi azonosítása az energiaigényes iparágak és a távhő előállítás területén;
  • a lakossági energiatakarékossági potenciál (villamos energia, fűtés és hűtés igény) meghatározása a kistérségek szintjén;
  • a megújuló energiahordozó potenciál kistérségi felmérése: környezetkímélő és gazdaságosan alkalmazható energiatermelési módok feltárása, komplex gazdasági-, társadalmi- környezeti szempontú vizsgálata a kistérségekben;
  • az energiagazdálkodással kapcsolatos versenyképességi, foglalkoztatási, környezetvédelmi, fejlesztéspolitikai szempontok feltárása a kistérségek szintjén.

 

A projektet megvalósító konzorcium tagjai:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan Tanszék
  • CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. (konzorciumvezető)
  • Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda Kft.
  • Glia Számítástechnikai és Tanácsadó Kft.

 

Az ENEREGIO projekt hivatalos honlapján megtalálható egy kistérségi adatbázis is az energiafelhasználásról, az energiaigény prognózisról, megújuló energiaforrásokról, energiatakarékossági és energiahatékonyság növelési lehetőségekről. A prognózis kalkulátor a projekt során kifejlesztett energiabecslő modell eredményeit felhasználva ad becslést a várható energiaigények alakulására. A szürke mezők értékeit változtatva különböző feltételek mellett kialakuló energiafogyasztási prognózisokat kapunk.