HU | EN

environment-economics-society BME Department of Environmental Economics

Dates & deadlines

Related materials

Kötelező olvasmányok

 

Garrett Hardin: A közlegelők tragédiája

 

Economist: Special Report on State Capitalism

Contact


Horváth György Ádám


Office:

Q-A235

Phone:

+36 1 463 4030

E-mail:

george@eik.bme.hu

Környezetgazdaságtan

Leadandó feladat és prezentáció kiírása

 

Alakítsanak 4-5 fős csoportokat (összesen 4-et). Az alábbiakban részletezett két témában végezzenek kutatásokat, mégpedig úgy, hogy minden témát két csapat dolgoz fel, egy jelentéstevő (“rapportőr”) és egy árnyék-jelentéstevő (“árnyék-rapportőr”) csapat. Az egyazon témákat feldolgozó csapatok egymással NE egyeztessenek! Minden csapat készítsen el egy-egy 10 oldalas jelentést, melyben összesítik a kutatásaik eredményét! A 10 oldalba nem tartozik bele a címoldal, a tartalomjegyzék, a láb- és végjegyzetek valamint a tartalomjegyzék! Minden hivatkozást kérek pontosan és visszakereshetően megjelölni! A dolgozatot 12pt-os Times New Roman vagy Georgia betűtípussal, maximum 1,5-ös sortávval (1,2-es ajánlott), 2,5 cm-es margókkal kérem elkészíteni! Leadás kizárólag elektronikus formában, PDF dokumentumként, 2012. április 19-én 23:59-ig! A kutatási eredményeket az óra keretén belül, csapatonként egy-egy 10 perces prezentációban kell bemutatni, melyet a csapat által kiválasztott előadó fog ismertetni!

 

A két téma:

1. Vizsgálják meg, hogy a közgazdasági elméletekben milyen módon jelenik meg az “érték” kérdése!

2. Vizsgálják meg, hogy a modern pénzrendszerben miből fakad a pénz értéke!

 

A kutatáshoz segítséget nyújthatnak az órán elhangzottak.

 

A csoportbeosztásokat kérem 2012. április 6-ig elküldeni az rkg5 levlistára, feltüntetve azt is, hogy melyik témát dolgozzák fel, és hogy rapportőrként, vagy árnyék-rapportőrként!